Portrét klavichordu

Christoph Graupner (1683–1760)
Ouverture – Chaconne – Entrada (from Suite in C)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
French Suite No. 6, E major, BWV 817
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Rondo II, C minor, Wq 59/5
Fantasia I, F major, Wq 59/4
Josef Antonín Štěpán (1726–1797)
Sonata E flat major
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Twelve Variations on “Ah, vous dirai-je, Maman” K. 265/300e
Herbert Howells (1892–1983)
Lambert’s Clavichord (Twelve Pieces for Clavichord Op. 41)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chaconne D minor (from BWV 1004 transcribed by Jaroslav Tůma)

Arta Music 2019, F10241  *2CD   

klavichord Johann Christoph Georg Schiedmayer, 1787
zrestauroval Martin Kather, 2018

Johann Sebastian Bach / Svatá Hora

Toccata a fuga F dur BWV 540
Preludium a fuga f moll BWV 534
Partita č. 1 f moll Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
Fantasie a fuga c moll BWV 537
Partita č. 2 c moll O Gott, du frommer Gott BWV 767
Preludium a fuga C dur BWV 531
Preludium a fuga E dur BWV 566 (Toccata concertata)
Preludium a fuga e moll BWV 533
Partita č. 4 e moll Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770
Preludium a fuga G dur BWV 550
Preludium a fuga g moll BWV 535
Partita č. 3 g moll Sei gegrüsset, Jesu gütig BWV 768

Arta Music 2019, F10242  *2CD   

Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

Petr Eben: Varhanní hudba

Nedělní hudba / Sunday Music (1957-1958)
Laudes pro varhany (1964)
Labyrint světa a rád srdce / The Sweet Chains of Love (2002)
Hommage à Dietrich Buxtehude (1987)

Arta Music 2018, F10233     

Varhany E.F.Walcker 1884 (Annaberg-Buchholz), Mathis Orgelbau 2014 (Brno), W. Siemann 1938 (Freising)

Svatá Hora u Příbrami – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky.

Účastnický poplatek ve výši 100,- Kč za každý den účasti, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, je příspěvkem na technické zabezpečení kurzů, nikoli ale na ubytování. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno a data, ve kterých se zúčastníte.

Ubytování je rezervováno, požadavek na počet osob a konkrétní dny uveďte v přihlášce, úhrada ubytování je splatná v hotovosti kdykoli během konání kurzu.

Povinné skladby se budou nahrávat na jednotně určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Zlatá Koruna – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 700,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo

2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno v penzionu U Klášterní sýpky, Zlatá Koruna 55, PSČ 38202

Informace o varhanách včetně dispozice

Varhany jsou vhodné především pro hudbu 17. a 18. století. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Doubravník – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 900,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo

2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno v penzionu Sedláček v Doubravníku.

Informace o varhanách včetně dispozice

Varhany jsou vhodné především pro hudbu 17. a 18. století. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Brno – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 1000,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno.

Informace o varhanách jsou na adresách:
www.mathis-orgelbau.ch
www.campianus.eu

BRNO – varhany Mathis

Varhany jsou vhodné pro J. S. Bacha, romantickou i soudobou hudbu. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Chyšky – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno na faře v Chyškách.

Informace o varhanách

Střídavá zásuvka znamená, že vyjmenované rejstříky je možné použít buď na prvním nebo na druhém manuálu dle vlastní úvahy, nikoli ale na obou současně. Varhany jsou vhodné pro široký repertoár zejména doby renezance, baroka a klasicismu. Povinné skladby se budou nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

SVATÝ MOŘIC V OLOMOUCI

Odborná polemika: Varhany u svatého Mořice v Olomouci. Jaká je čeká budoucnost?

Budeme je restaurovat, „restaurovat“ nebo je necháme zaniknout? Englerovy varhany, rozšířené před půl stoletím na pětimanuálové „monstrum”, se ocitly kvůli svému chátrání v situaci, kterou je nutné neprodleně řešit. Pokud dojde k variantě, ke které se zatím většina kloní, odročí se skutečné řešení maximálně o pár desetiletí. Poté už ale pravděpodobně nebude možné realizovat ani jednu ze dvou smysluplných variant, tedy buď ponechat pouze Englera, nebo zachovat varhany v současné podobě, ale řádně je celé zrestaurovat.

Svatomořické varhany – pohled z chrámové lodi (foto Jaroslav Tůma)

Continue reading

KATEDRÁLA POTŘETÍ

Budou varhany v katedrále „dost hlasité“?

Teprve se značným zpožděním jsem se začetl do článku, o kterém se v poslední době dost mluví. Pojednává o varhanách pro katedrálu v Praze. Objevil se zhruba před měsícem, primárním zdrojem byla zpráva ČTK. Obsah mě velmi zaskočil, některá konkrétní vyjádření v něm uvedená jsou totiž značně znepokojující.

Po všech stránkách velmi problematický je už úvodní odstavec onoho článku, proto jej doslovně cituji:

Pan Grenzing má ideu, jak varhany postavit. Ze zkušenosti ví, že když postavil dostatečně silné varhany, byly příliš hlasité v prostoru varhaníka,“ řekl odborník na akustiku Pavel Srb. Aby nebyla přílišná hlasitost pro hráče obtěžující, v některých katedrálách hrají zároveň dvoje varhany. „My jsme dospěli k řešení sejmout zvuk varhan a dál v katedrále ho zopakovat reproduktorem. Jde nám o to, abychom po co největší ploše katedrály dosáhli stejné hlasitosti při jednom zdroji,“ uvedl.
Continue reading