Média

J.D.Sieber Organ – Polná

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)
Passacaglia in d ze Suity Uranie (Musicalischer Parnasus)
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621)
Echo–Fantasia in C
Georg Friedrich Kaufmann (1679–1735)
Nun komm, der Heiden Heiland
Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809)
Präludium und Fuge in C, Op. 6/1
Präludium in a, Op. 12/3 Lieferung 5
Jaroslav Tůma (1956)
Sedm posledních slov Vykupitelových na Kříži
(fragmenty na témata Josefa Haydna – varhanní improvizace)
Johann Georg Albrechtsberger (1736–1809)
Präludium in a, Op. 12/3 Lieferung 2
Fuga G dur
Galanteriefuge in F „Der Lipp und der Lenz“, Op. 17/6
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746)
Chaconne in F ze Suity Euterpe (Musicalischer Parnasus)

Arta Music 2023, F10282     CD     

Jaroslav Tůma – varhany v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné (nástroj postavil Johann David Sieber pravděpodobně v roce 1708)

J.D.Sieber Organ – Žďár nad Sázavou

Christoph GRAUPNER (1683–1760) : Monatliche Clavier Früchte (1722)
Johann Sebastian BACH (1685–1750) : Concerto C dur, BWV 976
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562–1621) : Unter der Linden grüne
Girolamo FRESCOBALDI (1583–1643) : Toccata sesta (1637)
Jaroslav TŮMA (1956) : Pocta Janu Blažeji Santinimu (improvizace)
Johann Jakob FROBERGER (1616–1667) : Toccata in a, FbWV 102
Johannes Justus WILL (1675–1747) / Jaroslav TŮMA : Schlag-Stücke / Improvizace

Arta Music 2022, F10275     CD     

Jaroslav Tůma – varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, ve Žďáru nad Sázavou (nástroj postavil Johann David Sieber po roce 1710)

Já bych rád k Betlému (To Bethlehem I’d Gladly Go)

CYKLUS VÁNOČNÍCH KOLED PRO VARHANY SÓLO

Já bych rád k Betlému – Chaconne
Štědrej večer nastal – Fughetta
Nesem vám noviny – Versus
Slyšte, slyšte, pastuškové – Versus
Splnilo se Písmo svaté – Aria. A due claviers. Cantus firmus in tenore
Jak jsi krásné Jezulátko – Contrapunctus a 3 voci
Pojďte všichni k jesličkám – Bicinium – Trio
Štěstí zdraví, pokoj svatý – Chorální předehra. A due claviers
Kriste, světa Spasiteli – Chorální předehra. A due claviers
Chtíc, aby spal – Chorální předehra. A due claviers. Cantus firmus in soprano
VÁNOČNÍ SUITA
I. Co to znamená? – Allemande. Cantus in basso
II. Byla cesta, byla ušlapaná – Courante. Cantus in alto
III. Já malý přicházím – Sarabande. Cantus in soprano
IV. Co se stalo, přihodilo – Gavotte. Cantus in soprano et in alto
V. Ejhle chasa naša – Bourée. Canone in octava
VI. Na nebesích hvězdička – Menuetto. Cantus in soprano
VII. Co se tak svítí v Betlémě – Gigue
Syn Boží se nám narodil – Thema, Sei varianti
Krásná Panna – Hymnus – Cantus canone in sexta et contrapunctus canone in octava
Kristus Pán se narodil – Trio. Cantus in pedale
Vítej, vítej, božské Dítě – Canone in septima
Půjdem spolu do Betléma – Versus – Trio. Canone in octava
Poslouchejte, křesťané – A due. Canone in decima – A tre. Canone in sexta
V půlnoční hodinu – Hymnus – Contrapunctus a 3 voci. Manualiter – Bicinium
Veselé vánoční hody – In organo pleno. Pedale doppio
Ej Panenka – Aria. A due claviers. Cantus in tenore
Narodil se Syn Boží – Chorální předehra. Trio. Cantus in tenore
Tichá noc – Ouverture. Cantus in pedale
Adeste fideles / Jdou zástupy věrných – Moto ostinato. A due claviers
Narodil se Kristus Pán – Motetto. Cantus per augumentatione in soprano
Narodil se Kristus Pán – In organo pleno a 5 voci

Arta Music 2021, F10269     CD     

Jaroslav Tůma – Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

Magnificat

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Meine Seele erhebet den Herren BWV 648; Fuga sopra il Magnificat BWV 733
Dietrich Buxtehude (1637–1707)
Praeludium in C BuxWV 137 (Praeludium, Fuga, Ciaccona); Praeludium in G BuxWV 147; Toccata in F BuxWV 157; Ciaccona in e BuxWV 160; Passacaglia in d BuxWV 161; Magnificat primi toni BuxWV 203
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Ariadne musica (výběr)
Praeludium No 1 C Dur – Fugue No 1 C Dur; Praeludium No 3 d moll – Fugue No 3 d moll, dorian; Praeludium No 4 D Dur – Fugue No 4 D Dur; Praeludium No 7 e moll – Fugue No 7 e moll; Praeludium No 10 F Dur – Fugue No 10 F Dur; Praeludium No 13 G Dur – Fugue No 13 G Dur; Praeludium No 17 B Dur – Fugue No 17 B Dur
Johann Erasmus Kindermann (1616–1655): Magnificat octavi toni
Nicolas Lebègue (1631–1702): Magnificat du 4e ton
Johann Pachelbel (1653–1706): Magnificat quinti toni – Fugy na Magnificat (výběr)
Hieronymus Praetorius (1560–1629): Magnificat secundi toni
Heinrich Scheidemann (1595?–1663): Magnificat sexti toni
Samuel Scheidt (1587–1654): Magnificat tertii toni
Jean Titelouze (1563?–1633): Magnificat septimi toni (1626)
Jaroslav Tůma (1956): Improvizace ke zvonům v Horní Polici na Michel Corrette (1707–1795): Carillon

Spoluúčinkuje Schola Cantorum Pilsensis (Petr Blažek, Jaroslav Grim, Jan Hamza, Jaroslav Ludvík, Kamil C. Suchánek, Václav Švejda)
umělecký vedoucí a sólový zpěv – Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10255     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Zpívání u jesliček

Varhanní předehra – Úvodní slovo – Nesem vám noviny – Slyšte, slyšte, pastuškové – Splnilo se Písmo svaté – Jak jsi krásné, neviňátko – Pojďte všichni k jesličkám – Chtíc, aby spal – Kriste, světa Spasiteli – Vítej, vítej, božské Dítě – Poslouchejte, křesťané – Půjdem spolu do Betléma – V půlnoční hodinu – Veselé vánoční hody – Tichá noc – Hvězda svítí nad Betlémem – Jdou zástupy věrných – Závěrečné slovo – Narodil se Kristus Pán

Varhanní doprovod: Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10249     

Nahráno živě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami 25. prosince 2019, 26. prosince 2019, 29. prosince 2019 a 1. ledna 2020 za doprovodu svatohorských varhan postavených Vladimírem Šlajchem a požehnaných 25. listopadu 2018.

H.I.F. Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704):  Rosenkranz-Sonaten

Nr. 1 Zvěstování Panně Marii
Nr. 2 Navštívení Panny Marie
Nr. 3 Narození Páně
Nr. 4 Uvedení Páně do chrámu (Obětování Páně)
Nr. 5 Nalezení Páně v chrámě (Dvanáctiletý Ježíš v chrámě)
Nr. 6 Ježíš v zahradě Getsemanské
Nr. 7 Ježíšovo bičování
Nr. 8 Ježíšovo trním korunování
Nr. 9 Ježíš nese svůj kříž
Nr. 10 Ježíšovo ukřižování
Nr. 11 Ježíšovo zmrtvýchvstání
Nr. 12 Nanebevstoupení Páně
Nr. 13 Seslání Ducha Svatého
Nr. 14 Nanebevzetí Panny Marie
Nr. 15 Korunování Panny Marie
Passagalia Anděl strážný

Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jaroslav Tůma – varhany

Arta Music 2020, F10256     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Kašperské Hory 1733

Georg Friedrich Händel (1685–1758)  Fantazie C dur HWV 490
P. Anton Estendorfer (1670–1711)  Aria in B (s variacemi)
Thomas Arne (1710–1778)  Sonáta č. 5 B dur
Jan Vojtěch Maxant (1755–1838)  Menuet B dur
P. Anton Estendorfer  Ciaccona del Primo Tuono
Jan Vojtěch Maxant  Andante D dur
Thomas Arne  Sonáta č. 4 d moll
Georg Friedrich Händel  Capriccio F dur
Carlo Monza (1735–1801)  Suita C dur
Josef Mysliveček (1737–1781)  Sonáta č. 2 G dur
Anonymus (18. stol.)  La Folia (variace)
P. Anton Estendorfer  Galliarda in G (variace)

Arta Music 2020, F10247     

varhany v kostele sv. Mikuláše (Kašperské Hory)
zhotovil Johann Franz Kannhäuser (1733), restauroval Marek Vorlíček (2019)

Portrét klavichordu

Christoph Graupner (1683–1760)
Ouverture – Chaconne – Entrada (from Suite in C)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
French Suite No. 6, E major, BWV 817
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Rondo II, C minor, Wq 59/5
Fantasia I, F major, Wq 59/4
Josef Antonín Štěpán (1726–1797)
Sonata E flat major
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Twelve Variations on “Ah, vous dirai-je, Maman” K. 265/300e
Herbert Howells (1892–1983)
Lambert’s Clavichord (Twelve Pieces for Clavichord Op. 41)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chaconne D minor (from BWV 1004 transcribed by Jaroslav Tůma)

Arta Music 2019, F10241  *2CD   

klavichord Johann Christoph Georg Schiedmayer, 1787
zrestauroval Martin Kather, 2018

Johann Sebastian Bach / Svatá Hora

Toccata a fuga F dur BWV 540
Preludium a fuga f moll BWV 534
Partita č. 1 f moll Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
Fantasie a fuga c moll BWV 537
Partita č. 2 c moll O Gott, du frommer Gott BWV 767
Preludium a fuga C dur BWV 531
Preludium a fuga E dur BWV 566 (Toccata concertata)
Preludium a fuga e moll BWV 533
Partita č. 4 e moll Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770
Preludium a fuga G dur BWV 550
Preludium a fuga g moll BWV 535
Partita č. 3 g moll Sei gegrüsset, Jesu gütig BWV 768

Arta Music 2019, F10242  *2CD   

Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

Petr Eben: Varhanní hudba

Nedělní hudba / Sunday Music (1957-1958)
Laudes pro varhany (1964)
Labyrint světa a rád srdce / The Sweet Chains of Love (2002)
Hommage à Dietrich Buxtehude (1987)

Arta Music 2018, F10233     

Varhany E.F.Walcker 1884 (Annaberg-Buchholz), Mathis Orgelbau 2014 (Brno), W. Siemann 1938 (Freising)