Brno – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 1000,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno.

Informace o varhanách jsou na adresách:
www.mathis-orgelbau.ch
www.campianus.eu

BRNO – varhany Mathis

Varhany jsou vhodné pro J. S. Bacha, romantickou i soudobou hudbu. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Posted in Kurzy.