Archiv

Vítejte v archivu! Naleznete zde rozličné položky. Jednak výčet koncertů Jaroslava Tůmy uskutečněných v uplynulých letech, jednak různé druhy jejich dokumentačních záznamů, videí, audií či fotografických prezentací. Většina byla pořízena pouze amatérsky, ve svém souhrnu ale poskytují velké množství informací o širokém záběru tvůrčí a interpretační činnosti Jaroslava Tůmy.

Koncerty 2017     Koncerty 2016     Koncerty 2015

Může být těžko zodpověditelnou otázkou, zda je obecně pro umělce jednoznačně výhodné zveřejňovat snímky takto neprofesionálně pořízené. Technická kvalita záznamů zdaleka není dokonalá, mistr zvukař by lépe vyvážil všechny myslitelné proporce. Ideální pozice pro videokameru a dobré světlo se často také těžko hledá. Vážné zájemce odkazujeme do sekce média, kde lze objednat oficiálně vydané CD tituly.

Na rozdíl od cédé nahrávek mají ovšem live pořízené snímky jiné přednosti.

Proto správce webu i všichni účinkující usoudili, že technické nedokonalosti či špatné světelné podmínky ani drobné chybičky v jednotlivých výkonech nesnižují uměleckou hodnotu archivní nabídky. Pro budoucí návštěvníky dalších veřejných produkcí i pro jejich pořadatele se tak může stát tato část webu Jaroslava Tůmy inspirací a příjemnou ochutnávkou. Pro ostatní i příležitostí ke srovnávání zvuků různých varhan v jejich aktuálním stavu. Archiv si neklade za cíl zmapovat „varhanní krajinuv její úplnosti, zpřístupňuje ovšem zvuk širokého stylového spektra nástrojů včetně i těch nikoli běžně dostupných. Archiv bude průběžně doplňován novými i staršími záznamy.