H.I.F. Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704):  Rosenkranz-Sonaten

Nr. 1 Zvěstování Panně Marii
Nr. 2 Navštívení Panny Marie
Nr. 3 Narození Páně
Nr. 4 Uvedení Páně do chrámu (Obětování Páně)
Nr. 5 Nalezení Páně v chrámě (Dvanáctiletý Ježíš v chrámě)
Nr. 6 Ježíš v zahradě Getsemanské
Nr. 7 Ježíšovo bičování
Nr. 8 Ježíšovo trním korunování
Nr. 9 Ježíš nese svůj kříž
Nr. 10 Ježíšovo ukřižování
Nr. 11 Ježíšovo zmrtvýchvstání
Nr. 12 Nanebevstoupení Páně
Nr. 13 Seslání Ducha Svatého
Nr. 14 Nanebevzetí Panny Marie
Nr. 15 Korunování Panny Marie
Passagalia Anděl strážný

Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jaroslav Tůma – varhany

Arta Music 2020, F10256     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Posted in Media.