Audio

Magnificat

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Meine Seele erhebet den Herren BWV 648; Fuga sopra il Magnificat BWV 733
Dietrich Buxtehude (1637–1707)
Praeludium in C BuxWV 137 (Praeludium, Fuga, Ciaccona); Praeludium in G BuxWV 147; Toccata in F BuxWV 157; Ciaccona in e BuxWV 160; Passacaglia in d BuxWV 161; Magnificat primi toni BuxWV 203
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Ariadne musica (výběr)
Praeludium No 1 C Dur – Fugue No 1 C Dur; Praeludium No 3 d moll – Fugue No 3 d moll, dorian; Praeludium No 4 D Dur – Fugue No 4 D Dur; Praeludium No 7 e moll – Fugue No 7 e moll; Praeludium No 10 F Dur – Fugue No 10 F Dur; Praeludium No 13 G Dur – Fugue No 13 G Dur; Praeludium No 17 B Dur – Fugue No 17 B Dur
Johann Erasmus Kindermann (1616–1655): Magnificat octavi toni
Nicolas Lebègue (1631–1702): Magnificat du 4e ton
Johann Pachelbel (1653–1706): Magnificat quinti toni – Fugy na Magnificat (výběr)
Hieronymus Praetorius (1560–1629): Magnificat secundi toni
Heinrich Scheidemann (1595?–1663): Magnificat sexti toni
Samuel Scheidt (1587–1654): Magnificat tertii toni
Jean Titelouze (1563?–1633): Magnificat septimi toni (1626)
Jaroslav Tůma (1956): Improvizace ke zvonům v Horní Polici na Michel Corrette (1707–1795): Carillon

Spoluúčinkuje Schola Cantorum Pilsensis (Petr Blažek, Jaroslav Grim, Jan Hamza, Jaroslav Ludvík, Kamil C. Suchánek, Václav Švejda)
umělecký vedoucí a sólový zpěv – Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10255     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Zpívání u jesliček

Varhanní předehra – Úvodní slovo – Nesem vám noviny – Slyšte, slyšte, pastuškové – Splnilo se Písmo svaté – Jak jsi krásné, neviňátko – Pojďte všichni k jesličkám – Chtíc, aby spal – Kriste, světa Spasiteli – Vítej, vítej, božské Dítě – Poslouchejte, křesťané – Půjdem spolu do Betléma – V půlnoční hodinu – Veselé vánoční hody – Tichá noc – Hvězda svítí nad Betlémem – Jdou zástupy věrných – Závěrečné slovo – Narodil se Kristus Pán

Varhanní doprovod: Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10249     

Nahráno živě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami 25. prosince 2019, 26. prosince 2019, 29. prosince 2019 a 1. ledna 2020 za doprovodu svatohorských varhan postavených Vladimírem Šlajchem a požehnaných 25. listopadu 2018.

H.I.F. Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704):  Rosenkranz-Sonaten

Nr. 1 Zvěstování Panně Marii
Nr. 2 Navštívení Panny Marie
Nr. 3 Narození Páně
Nr. 4 Uvedení Páně do chrámu (Obětování Páně)
Nr. 5 Nalezení Páně v chrámě (Dvanáctiletý Ježíš v chrámě)
Nr. 6 Ježíš v zahradě Getsemanské
Nr. 7 Ježíšovo bičování
Nr. 8 Ježíšovo trním korunování
Nr. 9 Ježíš nese svůj kříž
Nr. 10 Ježíšovo ukřižování
Nr. 11 Ježíšovo zmrtvýchvstání
Nr. 12 Nanebevstoupení Páně
Nr. 13 Seslání Ducha Svatého
Nr. 14 Nanebevzetí Panny Marie
Nr. 15 Korunování Panny Marie
Passagalia Anděl strážný

Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jaroslav Tůma – varhany

Arta Music 2020, F10256     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Kašperské Hory 1733

Georg Friedrich Händel (1685–1758)  Fantazie C dur HWV 490
P. Anton Estendorfer (1670–1711)  Aria in B (s variacemi)
Thomas Arne (1710–1778)  Sonáta č. 5 B dur
Jan Vojtěch Maxant (1755–1838)  Menuet B dur
P. Anton Estendorfer  Ciaccona del Primo Tuono
Jan Vojtěch Maxant  Andante D dur
Thomas Arne  Sonáta č. 4 d moll
Georg Friedrich Händel  Capriccio F dur
Carlo Monza (1735–1801)  Suita C dur
Josef Mysliveček (1737–1781)  Sonáta č. 2 G dur
Anonymus (18. stol.)  La Folia (variace)
P. Anton Estendorfer  Galliarda in G (variace)

Arta Music 2020, F10247     

varhany v kostele sv. Mikuláše (Kašperské Hory)
zhotovil Johann Franz Kannhäuser (1733), restauroval Marek Vorlíček (2019)

Portrét klavichordu

Christoph Graupner (1683–1760)
Ouverture – Chaconne – Entrada (from Suite in C)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
French Suite No. 6, E major, BWV 817
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Rondo II, C minor, Wq 59/5
Fantasia I, F major, Wq 59/4
Josef Antonín Štěpán (1726–1797)
Sonata E flat major
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Twelve Variations on “Ah, vous dirai-je, Maman” K. 265/300e
Herbert Howells (1892–1983)
Lambert’s Clavichord (Twelve Pieces for Clavichord Op. 41)
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chaconne D minor (from BWV 1004 transcribed by Jaroslav Tůma)

Arta Music 2019, F10241  *2CD   

klavichord Johann Christoph Georg Schiedmayer, 1787
zrestauroval Martin Kather, 2018

Johann Sebastian Bach / Svatá Hora

Toccata a fuga F dur BWV 540
Preludium a fuga f moll BWV 534
Partita č. 1 f moll Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
Fantasie a fuga c moll BWV 537
Partita č. 2 c moll O Gott, du frommer Gott BWV 767
Preludium a fuga C dur BWV 531
Preludium a fuga E dur BWV 566 (Toccata concertata)
Preludium a fuga e moll BWV 533
Partita č. 4 e moll Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770
Preludium a fuga G dur BWV 550
Preludium a fuga g moll BWV 535
Partita č. 3 g moll Sei gegrüsset, Jesu gütig BWV 768

Arta Music 2019, F10242  *2CD   

Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

Petr Eben: Varhanní hudba

Nedělní hudba / Sunday Music (1957-1958)
Laudes pro varhany (1964)
Labyrint světa a rád srdce / The Sweet Chains of Love (2002)
Hommage à Dietrich Buxtehude (1987)

Arta Music 2018, F10233     

Varhany E.F.Walcker 1884 (Annaberg-Buchholz), Mathis Orgelbau 2014 (Brno), W. Siemann 1938 (Freising)

Varhany osmi diecézí

Johann Jakob Froberger (1616 – 1667): Toccata in F
Zlatá Koruna – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie / Českobudějovická diecéze
Abraham Starck 1699 (II/P20) – konzervace Vladimír Šlajch před 1989

Johann Jakob Froberger: Toccata in F

Johann Pachelbel (1653 – 1706): Ciacona in d
Plasy – dříve konventní, nyní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie / Plzeňská diecéze
Abraham Starck 1688 (II/P28) – rekonstrukce Vladimír Šlajch 2006

Johann Krieger (1651 – 1735): Passacaglia in g
Doubravník – farní kostel Povýšení svatého Kříže / Brněnská diecéze
Jan Výmola 1760 (II/P18) – restaurování Dalibor Michek 2009-2013

Johannes Brahms (1833 – 1897): Chorálová předehra a fuga O Traurigkeit, o Herzeleid
Rychnov nad Kněžnou – zámecký kostel Nejsvětější Trojice / Královéhradecká diecéze
Jiří Španiel 1843 (II/P37)

Robert Schumann (1810 – 1856): Kánon h moll op. 56, č. 6
Jaroslav Tůma (1956): Improvizace – Interludium
Olomouc – katedrála sv. Václava / Olomoucká arcidiecéze
Rieger 1886 (III/P50)

Enrico Bossi (1861 – 1925): Téma s variacemi cis moll
Litoměřice – katedrála sv. Štěpána / Litoměřická diecéze
Jehmlich 1944 (IV/P53) – generální oprava Jehmlich 2000

Bohuslav Martinů (1890 – 1959): Sonáta pro cembalo / transkriboval J. Tůma
Ludgeřovice – farní kostel sv. Mikuláše / Ostravsko-opavská diecéze
Rieger 1932 (II/P45) – generální oprava Robert Ponča 2005

Jaroslav Tůma: Lidská křaplavost aneb anjelská líbeznost
(podle Adama Václava Michny)
Litoměřice – katedrála sv. Štěpána / Litoměřická diecéze
Anonymus před 1627 – restaurování Vladimír Šlajch 1992

Jaroslav Tůma: Vyšehrad – improvizace na symfonickou báseň Bedřicha Smetany
Praha – bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě / Pražská arcidiecéze
bratři Paštikové 1903 (III/P49)

ARTA Records 2017, F10225     

Solum Car.L.Men

Písně z polského evangelického zpěvníku / Hommage to Carl Maria von Weber

Video prezentace CD nahrávky

varhanní improvizace na nástroji firmy Schlag und Söhne, Pokoj (Polsko)

Opole 2017