Svatá Hora u Příbrami – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky.

Účastnický poplatek ve výši 100,- Kč za každý den účasti, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, je příspěvkem na technické zabezpečení kurzů, nikoli ale na ubytování. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno a data, ve kterých se zúčastníte.

Ubytování je rezervováno, požadavek na počet osob a konkrétní dny uveďte v přihlášce, úhrada ubytování je splatná v hotovosti kdykoli během konání kurzu.

Povinné skladby se budou nahrávat na jednotně určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Posted in Uncategorized.