Chyšky – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno na faře v Chyškách.

Informace o varhanách

Střídavá zásuvka znamená, že vyjmenované rejstříky je možné použít buď na prvním nebo na druhém manuálu dle vlastní úvahy, nikoli ale na obou současně. Varhany jsou vhodné pro široký repertoár zejména doby renezance, baroka a klasicismu. Povinné skladby se budou nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Posted in Kurzy.