Zpívání u jesliček

Varhanní předehra – Úvodní slovo – Nesem vám noviny – Slyšte, slyšte, pastuškové – Splnilo se Písmo svaté – Jak jsi krásné, neviňátko – Pojďte všichni k jesličkám – Chtíc, aby spal – Kriste, světa Spasiteli – Vítej, vítej, božské Dítě – Poslouchejte, křesťané – Půjdem spolu do Betléma – V půlnoční hodinu – Veselé vánoční hody – Tichá noc – Hvězda svítí nad Betlémem – Jdou zástupy věrných – Závěrečné slovo – Narodil se Kristus Pán

Varhanní doprovod: Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10249     

Nahráno živě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami 25. prosince 2019, 26. prosince 2019, 29. prosince 2019 a 1. ledna 2020 za doprovodu svatohorských varhan postavených Vladimírem Šlajchem a požehnaných 25. listopadu 2018.

Posted in Media.