MEKKA VARHANÍKŮ ZLATÁ KORUNA

Zlatá Koruna je malebná jihočeská obec nedaleko Českého Krumlova. Má bohatou historii a pro návštěvníky této lokality je největším lákadlem zejména stejnojmenný středověký klášter. V něm se skrývají vzácné varhany, na jejichž význam se snaží poukázat pilotní ročník projektu Zlatá Koruna – Mekka varhaníků.

Jaroslav Tůma a účastníci kurzu - Zlatá Koruna 2016 (foto Jaroslav Tůma)
Jaroslav Tůma a účastníci kurzu – Zlatá Koruna 2016 (foto Jaroslav Tůma)

Samotné varhany postavil v roce 1699 jeden z nejvýznamnějších českých varhanářů baroka Abraham Starck z Lokte. Tento dvoumanuálový nástroj se dochoval téměř beze změn do dnešních dnů. Podobných nástrojů máme v Čechách jen málo, a proto je nutné o takové skvosty náležitě pečovat. V současné době je nástroj provozuschopný, nicméně by potřeboval generální opravu a kvalitní restaurátorský zásah.

Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)
Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)

Od 21. do 27. srpna probíhají u těchto varhan varhanní kurzy Zlatá Koruna – Mekka varhaníků, které vede profesor pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma. Jako svého asistenta si vybral Pavla Svobodu, doktoranda hudební fakulty AMU a nedávného laureáta bachovské soutěže v Lipsku. Účastníci z České republiky i Slovenska tak mají ojedinělou příležitost interpretovat skladby na autentické varhany a nikoliv pouze na cvičné nástroje, které mají většinou umělecké školy k dispozici. Výuka probíhá během celého týdne a v rámci kurzů je připravena prohlídka několika dalších varhan, například v nedalekém klášteře Vyšší Brod. Zajímavým zpestřením je i možnost cvičení na klavichord, na němž mohou všichni prověřit své úhozové schopnosti. Celý projekt pořádá Kateřina Zahradníčková a agentura Voor Kunst TAAL ve spolupráci s penzionem U Klášterní sýpky za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a obce Zlatá Koruna.

Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)
Zlatá Koruna (foto Pavel Svoboda)

Pomyslným zahájením kurzů byl koncert obou lektorů, který se konal v pondělí 22. srpna v klášterním kostele. Jaroslav Tůma jej zahájil Sweelinckovým dílem Ricercar del nonno tono. Poté ke Starckovým varhanám usedl Pavel Svoboda, který pokračoval v intepretaci Sweelinckova díla a pro tento koncert vybral jeho variace Unter der Linden grüne. Následovalo Bachovo klávesové zpracování známého hobojového koncertu Alessandro Marcella a partita Was Gott tut, das ist wohlgetan Johanna Pachelbela. Celý koncert uzavřel opět Jaroslav Tůma, který uvedl rozsáhlou skladbu Passacaglia g moll Georga Muffata. Tento koncert nebyl v tomto týdnu poslední. Již ve čtvrtek 25. srpna se od 20 hodin představí publiku jednotliví účastníci kurzů, kteří zahrají nastudované skladby.

Klášter Zlatá Koruna (zdroj wikimwdia.org/MiPi)
Klášter Zlatá Koruna (zdroj wikimedia.org/MiPi)

Propagace historických nástrojů je důležitou složkou varhanní kultury. Jednou z možností, jak upozornit na cenné nástroje, je pořádání interpretačních kurzů. Určitě se tak ve Zlaté Koruně dočkáme příští rok pokračování a pozornost se v budoucnu rozšíří i na další významné varhany.

Vít Havlíček, 23/8/2016 (napsáno pro OperaPlus)

Posted in Články.