Život s cembalem / Life with a Harpsichord

Dílna Františka Vyhnálka, předního českého stavitele cembal, oslavila v roce 2007 dvacetileté výročí existence. Nástroje pro nahrávku byly vybrány tak, aby představily typovou i zvukovou rozmanitost hovorčovické produkce v plné šíři. Dramaturgie je tvořena sledem kontrastních hudebních forem, putuje důležitými oblastmi Evropy počínaje dobou alžbětinskou až po Vídeň století osmnáctého. Druhé CD je věnováno J. S. Bachovi.

ARTA Records 2007, F10155     *2CD

Posted in Media.