J.D.Sieber Organ – Žďár nad Sázavou

Christoph GRAUPNER (1683–1760) : Monatliche Clavier Früchte (1722)
Johann Sebastian BACH (1685–1750) : Concerto C dur, BWV 976
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562–1621) : Unter der Linden grüne
Girolamo FRESCOBALDI (1583–1643) : Toccata sesta (1637)
Jaroslav TŮMA (1956) : Pocta Janu Blažeji Santinimu (improvizace)
Johann Jakob FROBERGER (1616–1667) : Toccata in a, FbWV 102
Johannes Justus WILL (1675–1747) / Jaroslav TŮMA : Schlag-Stücke / Improvizace

Arta Music 2022, F10275     CD     

Jaroslav Tůma – varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, ve Žďáru nad Sázavou (nástroj postavil Johann David Sieber po roce 1710)

Já bych rád k Betlému (To Bethlehem I’d Gladly Go)

CYKLUS VÁNOČNÍCH KOLED PRO VARHANY SÓLO

Já bych rád k Betlému – Chaconne
Štědrej večer nastal – Fughetta
Nesem vám noviny – Versus
Slyšte, slyšte, pastuškové – Versus
Splnilo se Písmo svaté – Aria. A due claviers. Cantus firmus in tenore
Jak jsi krásné Jezulátko – Contrapunctus a 3 voci
Pojďte všichni k jesličkám – Bicinium – Trio
Štěstí zdraví, pokoj svatý – Chorální předehra. A due claviers
Kriste, světa Spasiteli – Chorální předehra. A due claviers
Chtíc, aby spal – Chorální předehra. A due claviers. Cantus firmus in soprano
VÁNOČNÍ SUITA
I. Co to znamená? – Allemande. Cantus in basso
II. Byla cesta, byla ušlapaná – Courante. Cantus in alto
III. Já malý přicházím – Sarabande. Cantus in soprano
IV. Co se stalo, přihodilo – Gavotte. Cantus in soprano et in alto
V. Ejhle chasa naša – Bourée. Canone in octava
VI. Na nebesích hvězdička – Menuetto. Cantus in soprano
VII. Co se tak svítí v Betlémě – Gigue
Syn Boží se nám narodil – Thema, Sei varianti
Krásná Panna – Hymnus – Cantus canone in sexta et contrapunctus canone in octava
Kristus Pán se narodil – Trio. Cantus in pedale
Vítej, vítej, božské Dítě – Canone in septima
Půjdem spolu do Betléma – Versus – Trio. Canone in octava
Poslouchejte, křesťané – A due. Canone in decima – A tre. Canone in sexta
V půlnoční hodinu – Hymnus – Contrapunctus a 3 voci. Manualiter – Bicinium
Veselé vánoční hody – In organo pleno. Pedale doppio
Ej Panenka – Aria. A due claviers. Cantus in tenore
Narodil se Syn Boží – Chorální předehra. Trio. Cantus in tenore
Tichá noc – Ouverture. Cantus in pedale
Adeste fideles / Jdou zástupy věrných – Moto ostinato. A due claviers
Narodil se Kristus Pán – Motetto. Cantus per augumentatione in soprano
Narodil se Kristus Pán – In organo pleno a 5 voci

Arta Music 2021, F10269     CD     

Jaroslav Tůma – Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)