Média

Jaroslav Tůma: Varhanní improvizace

Osm varhanních improvizací Jaroslava Tůmy poskytuje mistrovskou, široce nazřenou konfrontaci s historií i současností hudební kultury. Už sám nápad je jedinečnou výzvou takzvané vážné hudbě, v níž se improvizace jako umění napojené na nezprostředkované tvůrčí zdroje takřka vytratila. Tůmovy kreace však směřují dál: nejenže je v nich předvedena dovednost, která koneckonců – naštěstí – pořád ještě patří k odborné výbavě každého varhaníka. Promlouvá z nich mnohasetletá, jedinečně komplexní zkušenost „královského“ nástroje.

Živá nahrávka na osmi různých nástrojích v různých částech světa: Doksy (Česká republika), Passau, Munchen, Frankfurt (Německo), Milano (Itálie), Karlskrona (Švédsko), Cambridge (Spojené státy), Annaka (Japonsko)

ARTA Records 1995, F10064