Zlatá Koruna – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 700,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo

2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno v penzionu U Klášterní sýpky, Zlatá Koruna 55, PSČ 38202

Informace o varhanách včetně dispozice

Varhany jsou vhodné především pro hudbu 17. a 18. století. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Doubravník – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 900,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo

2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno v penzionu Sedláček v Doubravníku.

Informace o varhanách včetně dispozice

Varhany jsou vhodné především pro hudbu 17. a 18. století. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Brno – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 1000,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno.

Informace o varhanách jsou na adresách:
www.mathis-orgelbau.ch
www.campianus.eu

BRNO – varhany Mathis

Varhany jsou vhodné pro J. S. Bacha, romantickou i soudobou hudbu. Povinná skladba se bude nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

Chyšky – další INFO

Všechny kurzy Mekka varhaníků jsou otevřeny zájemcům z řad studentů vysokých hudebních škol i konzervatoří, popř. dalším zájemcům. Účast je podmíněna včasnou přihláškou (počet míst je omezen) a vhodným repertoárem, který musí být zvládnut na úrovni, jaká umožní pořízení profesionální nahrávky. Za úspěšně nahraný povinný repertoár bude poskytnuto stipendium (honorář), a to všem zúčastněným. Účastnický poplatek ve výši 800,- Kč, který je splatný 10 dní před zahájením kurzů převodem na účet číslo 2200747482/2010, zahrnuje příspěvek na úhradu ubytování a kurzovné. Na bankovním platebním příkazu uveďte své jméno.

Ubytování je zajištěno na faře v Chyškách.

Informace o varhanách

Střídavá zásuvka znamená, že vyjmenované rejstříky je možné použít buď na prvním nebo na druhém manuálu dle vlastní úvahy, nikoli ale na obou současně. Varhany jsou vhodné pro široký repertoár zejména doby renezance, baroka a klasicismu. Povinné skladby se budou nahrávat na jednotnou určenou registraci z důvodu nastavení parametrů výzkumu.

SVATÝ MOŘIC V OLOMOUCI

Odborná polemika: Varhany u svatého Mořice v Olomouci. Jaká je čeká budoucnost?

Budeme je restaurovat, „restaurovat“ nebo je necháme zaniknout? Englerovy varhany, rozšířené před půl stoletím na pětimanuálové „monstrum”, se ocitly kvůli svému chátrání v situaci, kterou je nutné neprodleně řešit. Pokud dojde k variantě, ke které se zatím většina kloní, odročí se skutečné řešení maximálně o pár desetiletí. Poté už ale pravděpodobně nebude možné realizovat ani jednu ze dvou smysluplných variant, tedy buď ponechat pouze Englera, nebo zachovat varhany v současné podobě, ale řádně je celé zrestaurovat.

Svatomořické varhany – pohled z chrámové lodi (foto Jaroslav Tůma)

Continue reading

KATEDRÁLA POTŘETÍ

Budou varhany v katedrále „dost hlasité“?

Teprve se značným zpožděním jsem se začetl do článku, o kterém se v poslední době dost mluví. Pojednává o varhanách pro katedrálu v Praze. Objevil se zhruba před měsícem, primárním zdrojem byla zpráva ČTK. Obsah mě velmi zaskočil, některá konkrétní vyjádření v něm uvedená jsou totiž značně znepokojující.

Po všech stránkách velmi problematický je už úvodní odstavec onoho článku, proto jej doslovně cituji:

Pan Grenzing má ideu, jak varhany postavit. Ze zkušenosti ví, že když postavil dostatečně silné varhany, byly příliš hlasité v prostoru varhaníka,“ řekl odborník na akustiku Pavel Srb. Aby nebyla přílišná hlasitost pro hráče obtěžující, v některých katedrálách hrají zároveň dvoje varhany. „My jsme dospěli k řešení sejmout zvuk varhan a dál v katedrále ho zopakovat reproduktorem. Jde nám o to, abychom po co největší ploše katedrály dosáhli stejné hlasitosti při jednom zdroji,“ uvedl.
Continue reading

BERTRAMKA PODRUHÉ

Znovu Bertramka aneb Naše (?) ostuda

V Týdeníku Rozhlas jsem si přečetl článek hudebního publicisty Petra Vebera. Zpracoval v něm v rubrice „Téma“ různé postřehy pod názvem „Mozartova Praha v roce 2017“. Vedle mediálně vděčného vystoupení Plácida Dominga jakožto dirigenta dvou představení opery Don Giovanni ve Stavovském divadle se věnuje také současné situaci Bertramky.

Petr Veber zmiňuje v textu i můj článek z Opery Plus, který vyšel více než před rokem (poznámka redakce: článek najdete zde). Myslel jsem si tehdy, že můj fejeton – parafráze na Leoše Janáčka – povzbudí předsedu Mozartovy obce pana Tomislava Volka k tomu, aby se Mozartova obec zastyděla a začala se o Bertramku usilovněji starat. Jenže ouha: málo jsem tehdy o panu předsedovi věděl, netušil jsem, že on je „jiného ražení“.Continue reading

OBECNÍ DŮM

Prezentace varhan v Obecním domě v režii HAMU

Státní svátek 28. říjen byl pro Pražany opět příležitostí, kdy mohli navštívit zajímavé prostory, které bývají veřejnosti buď zcela uzavřeny, či jsou zpřístupňovány pouze na konkrétní akce, na něž je nutné zaplatit někdy i tučné vstupné. Jednou z nádherných budov úzce souvisejících s naší státností je i Obecní dům v Praze.

Před vchodem stála také letos kratší nebo chvílemi i docela dlouhá fronta, nicméně kdo vydržel, měl možnost zhlédnout překrásné interiéry, vybudované a vyzdobené v secesním stylu, jaký býval za mého mládí spíše nedostatečně oceňován či dokonce přezírán, v posledních desetiletích ovšem po právu vzbuzuje nadšenou pozornost návštěvníků z celého světa.Continue reading

LOUČENÍ SE ZUZANOU RŮŽIČKOVOU

Jen necelé tři týdny poté, co nás 27. září navždy opustila cembalistka Zuzana Růžičková, jedna z nejvýraznějších osobností světové hudební scény druhé poloviny dvacátého století, se v pondělí 16. října uskutečnil ve Dvořákově síni Rudolfina koncert k uctění její památky. Inicioval jej Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, uskutečnil se ale především díky spolupráci s významnými institucemi, se kterými profesorka Růžičková spojila významnou část svého života. Česká filharmonie, jejíž byla profesorka Růžičková titulární sólistkou po dobu sedmnácti let, velkoryse poskytla sál a zázemí, s propagací koncertu významně pomohl Český spolek pro komorní hudbu, v jehož předsednictvu vykonala mnoho práce, Pražské jaro, v jehož soutěžní komisi zasedala téměř dvě desetiletí, a Hudební akademie múzických umění v Praze, na které vychovala řadu žáků. Jejich prostřednictvím se o koncertu, organizovaném vzhledem k okolnostem s minimálním předstihem, dozvědělo široké spektrum zájemců, takže se koncert tří výrazných žáků profesorky Růžičkové odehrál před zaplněnou Dvořákovou síní.Continue reading

MEKKA VARHANÍKŮ DOUBRAVNÍK

Varhan máme v České republice několik tisíc. Kvalitních nástrojů je již znatelně méně a těch výborně restaurovaných je jen poskrovnu. Jeden z nich se nachází v Doubravníku, malém městysu v severním cípu Jihomoravského kraje. V tamějším kostele Povýšení sv. Kříže postavil brněnský varhanář Jan Výmola v roce 1760 dvoumanuálový nástroj, který se v tomto týdnu stal místem varhanních kurzů s názvem Doubravník – Mekka varhaníků.

Tyto kurzy navazují na loňské, které se konaly v jihočeské Zlaté Koruně (informovali jsme zde) u varhan Abrahama Starcka z roku 1699. Hlavním vyučujícím byl profesor pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma, kterému opět asistoval Pavel Svoboda. Jedenáct účastníků kurzu si od pondělí 21. srpna mohlo vylepšit své znalosti a dovednosti především u výše zmíněného Výmolova nástroje, který skvěle restauroval varhanář Dalibor Michek. Tyto varhany mají jednu zvláštnost, a to jazykový rejstřík Fagot v manuále, což není u českých varhan z osmnáctého století příliš typické. Tento rejstřík nepochází od Výmoly, ale byl instalován podle pravděpodobného autorova záměru až při nynějším restaurování. Varhany kromě této vzácnosti vynikají i nádherným zvukem jednotlivých rejstříků i celého pléna.Continue reading