J.D.Sieber Organ – Žďár nad Sázavou

Christoph GRAUPNER (1683–1760) : Monatliche Clavier Früchte (1722)
Johann Sebastian BACH (1685–1750) : Concerto C dur, BWV 976
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562–1621) : Unter der Linden grüne
Girolamo FRESCOBALDI (1583–1643) : Toccata sesta (1637)
Jaroslav TŮMA (1956) : Pocta Janu Blažeji Santinimu (improvizace)
Johann Jakob FROBERGER (1616–1667) : Toccata in a, FbWV 102
Johannes Justus WILL (1675–1747) / Jaroslav TŮMA : Schlag-Stücke / Improvizace

Arta Music 2022, F10275     CD     

Jaroslav Tůma – varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, ve Žďáru nad Sázavou (nástroj postavil Johann David Sieber po roce 1710)

O interpretaci varhanní hudby

Publikace dlouholetého pedagoga HAMU v Praze profesora Jaroslava Tůmy o varhanní interpretaci si všímá všech běžných atributů profesionální varhanní hry. Jedná se např. o rytmus, agogiku, artikulaci, barvu i vyznění nástrojů v konkrétním prostoru. Přehlednou formou představuje zájemcům o hlubší proniknutí do dané problematiky závěry dvouletého výzkumu, kterého se zúčastnili i studenti a absolventi oboru varhanní hry různých vysokých škol, především HAMU v Praze. Široce zaměřený výzkum interpretace spočíval nejprve v pořízení velkého množství nahrávek od hudby renezanční až po soudobou. Kromě skladeb natočených na varhanách v České republice a v Německu zahrnoval výzkum z důvodů srovnávacích i skladby interpretované na klavichordu, cembalech, kladívkovém klavíru, harmoniu a varhanním positivu. Doplňkovou prezentací výsledků výzkumu je 2CD A New Generation and Four Centuries of the Organ in Central Europe (2015, Arta F10214), na kterém se zájemce může seznámit s řadou výsostně uměleckých snímků nahraných v rámci výzkumu studenty HAMU a hosty.

156 str., format 170 x 230, obálka s chlopněmi matné lamino, vazba V4

Arta Music 2017, KNIHA001     

Já bych rád k Betlému

NOTY – cyklus vánočních koled pro varhany sólo

Já bych rád k Betlému; Štědrej večer nastal; Nesem vám noviny; Slyšte, slyšte, pastuškové; Splnilo se Písmo svaté; Jak jsi krásné Jezulátko; Pojďte všichni k jesličkám; Štěstí zdraví, pokoj svatý; Kriste, světa Spasiteli; Chtíc, aby spal; Vánoční suita (Co to znamená? – Byla cesta, byla ušlapaná – Já malý přicházím – Co se stalo, přihodilo – Ejhle chasa naša – Na nebesích hvězdička – Co se tak svítí v Betlémě); Syn Boží se nám narodil; Krásná Panna; Kristus Pán se narodil; Vítej, vítej, božské Dítě; Půjdem spolu do Betléma; Poslouchejte, křesťané; V půlnoční hodinu; Veselé vánoční hody; Ej Panenka; Narodil se Syn Boží; Tichá noc; Adeste fideles / Jdou zástupy věrných; Narodil se Kristus Pán

60 stran, formát A4 na výšku, vazba V1

Arta Music 2021, NOTY10     

Já bych rád k Betlému (To Bethlehem I’d Gladly Go)

CYKLUS VÁNOČNÍCH KOLED PRO VARHANY SÓLO

Já bych rád k Betlému – Chaconne
Štědrej večer nastal – Fughetta
Nesem vám noviny – Versus
Slyšte, slyšte, pastuškové – Versus
Splnilo se Písmo svaté – Aria. A due claviers. Cantus firmus in tenore
Jak jsi krásné Jezulátko – Contrapunctus a 3 voci
Pojďte všichni k jesličkám – Bicinium – Trio
Štěstí zdraví, pokoj svatý – Chorální předehra. A due claviers
Kriste, světa Spasiteli – Chorální předehra. A due claviers
Chtíc, aby spal – Chorální předehra. A due claviers. Cantus firmus in soprano
VÁNOČNÍ SUITA
I. Co to znamená? – Allemande. Cantus in basso
II. Byla cesta, byla ušlapaná – Courante. Cantus in alto
III. Já malý přicházím – Sarabande. Cantus in soprano
IV. Co se stalo, přihodilo – Gavotte. Cantus in soprano et in alto
V. Ejhle chasa naša – Bourée. Canone in octava
VI. Na nebesích hvězdička – Menuetto. Cantus in soprano
VII. Co se tak svítí v Betlémě – Gigue
Syn Boží se nám narodil – Thema, Sei varianti
Krásná Panna – Hymnus – Cantus canone in sexta et contrapunctus canone in octava
Kristus Pán se narodil – Trio. Cantus in pedale
Vítej, vítej, božské Dítě – Canone in septima
Půjdem spolu do Betléma – Versus – Trio. Canone in octava
Poslouchejte, křesťané – A due. Canone in decima – A tre. Canone in sexta
V půlnoční hodinu – Hymnus – Contrapunctus a 3 voci. Manualiter – Bicinium
Veselé vánoční hody – In organo pleno. Pedale doppio
Ej Panenka – Aria. A due claviers. Cantus in tenore
Narodil se Syn Boží – Chorální předehra. Trio. Cantus in tenore
Tichá noc – Ouverture. Cantus in pedale
Adeste fideles / Jdou zástupy věrných – Moto ostinato. A due claviers
Narodil se Kristus Pán – Motetto. Cantus per augumentatione in soprano
Narodil se Kristus Pán – In organo pleno a 5 voci

Arta Music 2021, F10269     CD     

Jaroslav Tůma – Svatohorské varhany postavil Vladimír Šlajch (Borovany, 2009–2018)

Kurzy

Mekka varhaníků 2021 – mistrovské varhanní kurzy pro varhaníky se konaly už po šesté

Jaroslav Tůma

Kurzy Mekka varhaníků se staly už tradiční akcí, a to od roku 2016, kdy jsme po mnohých diskuzích na půdě HAMU v Praze spolu s mým tehdejším doktorandem Pavlem Svobodou došli k závěru, že v rámci výuky oboru varhanní hry na konzervatořích i na vysokých hudebních školách není obecně věnována dostatečná pozornost způsobům hry na četné nástroje nalézající se mimo domácí škamna těchto učilišť. Jde zejména o deficit využívání široké plejády historických varhan i jejich rekonstrukcí, ať již ve stylu barokním, či romantickém. Stejně tak málo často se dostanou žáci a studenti také k větším koncertním nástrojům. Zkušenosti s nimi chybí pak absolventům škol nejen v budoucí jejich hudební praxi, a to koncertní i pedagogické, ale také při účasti na nejrůznějších typech interpretačních soutěží, zejména v zahraničí. Aktivní styk s nástroji nejrůznějších typů je totiž na mnoha zahraničních učilištích zcela běžnou součástí výuky, zatímco u nás nikoli.

Jelikož podobné aktivity vyžadují kromě jiného i organizační zázemí a finanční zajištění, ukázalo se, že pořádání kurzů na bázi mimoškolní, které bude otevřené co nejširšímu okruhu zájemců, je velmi efektivní cestou ke zlepšení situace. Mekka varhaníků je zaměřena hlavně na praktické zvládání interpretace, a to jejího širokého spektra v podobě varhanní literatury všech stylových období. Lze ale také konstatovat, že pořádání kurzů má nejen svůj základní význam edukativní, ale současně i všeobecně kulturní, zejména pokud se podaří v rámci kurzů uspořádat i veřejná koncertní vystoupení. Soustavně tak upozorňujeme nejen na význam a krásu živého varhanního umění, ale i na bohatý materiální odkaz minulosti, který si zasluhuje soustavnou péči věnovanou jednotlivým památným varhanám.

Kurzy Mekka varhaníků zajišťuje po organizační stránce od počátku jejich existence ing. Katuše Zahradníčková, agentura Voor Kunst TAAL v Olomouci. Pravidelně jsou naše kurzy podporovány granty MK ČR, Jihomoravského kraje, města Brna, kraje Vysočina, Nadací život umělce aj. V roce 2021 Mekka spolupracovala např. s Pardubickým hudebním jarem, městem Mělník, ad., v největší míře zejména také s farnostmi a správci farností v místech konání.

Mekka varhaníků 2021 – Přelouč, kostel sv. Jakuba staršího

První navštívenou lokalitou se v roce 2021 stala Přelouč. V kostele sv. Jakuba staršího se tam nalézají varhany Abrahama Starcka z let 1691-2, které byly původně jednomanuálové s pedálem, celkem měly 11 rejstříků. K rozšíření došlo pravděpodobně v roce 1786, kdy je z Kutné Hory přemístil a patrně při té příležitosti rozšířil na dvoumanuálový nástroj s pedálem a celkem 16ti rejstříky nejspíše Pavel František Horák, kutnohorský varhanář. V době, kdy ještě platila ubytovací omezení vzhledem k dobíhající jarní vlně covidové pandemie, rozhodli jsme se kurzovní maraton přesto zahájit, nicméně mohli jsme se proto věnovat těmto barokním varhanám pouze jediný den, a to sobotu 8. 5. 2021. Pro účastníky kurzů samozřejmě platí, že jejich příprava se vždy odehrává už v předstihu, není totiž možné doufat, že s nástrahami nástroje by se mohl každý z nich vyrovnat teprve na místě samém. Záludnosti např. specifického rozložení pedálových i manuálových traktur starých varhan vyžadují opravdu důkladnou individuální přípravu. Lektorem prvního kurzu byl Jaroslav Tůma, který krátce před tímto datem mohl představit navštívený nástroj alespoň virtuálně, ovšem nejen účastníkům kurzů, nýbrž i široké veřejnosti, a sice v rámci streamovaného koncertu, který se konal jako součást Pardubického hudebního jara dne 16. dubna 2021.

Účastníky kurzu v Přelouči byli především posluchači a absolventka HAMU, jmenovitě Michaela Beránková, Tetiana Tishchenko, Juraj Křemen, Viktor Darebný a Ivana Michalovičová, dále Adam Suk ze ZUŠ v Pardubicích, který krátce na to úspěšně vykonal přijímací zkoušky na Pardubickou konzervatoř a hned v prvním ročníku konzervatoře se stal laureátem mezinárodní soutěže v Rumii v Polsku. Vzhledem k tehdy platným protipandemickým opatřením nebylo bohužel možné zorganizovat veřejné vystoupení účastníků. V rámci kurzů jsme se tentokrát věnovali výhradně baroknímu repertoáru.

Mekka varhaníků 2021 – Polná I, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Podobně časově úsporná byla i další návštěva, opět barokních varhan, tentokrát ale docela jiného charakteru. Na rozdíl od přeloučského komorního nástroje se jednalo o typ varhan monumentálních. Dne 29. 5. jsme zavítali do Polné, do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Varhany Johanna Davida Siebera, představitele brněnské varhanářské školy, které pocházejí z roku 1708, můžeme označit za mimořádně cenné nejen v našem kontextu, ale vůbec v rámci celého středoevropského regionu. Jednak jsou na dobu svého vzniku nevšedně velké, jednak se dochovaly v téměř v nedotčeném stavu. Jejich dva manuály a pedál s celkem jednatřiceti znějícími rejstříky je zařazují mezi největší barokní varhany široko daleko. Restaurovány byly v roce 2017 ve spolupráci firem Dalibor Michek, Marek Vorlíček a Dlabal-Mettler. Provedené práce lze ocenit jako mimořádně příkladné, v kontextu obdobných zakázek uskutečněných leckde jinde se jedná o událost srovnatelnou se špičkovými projekty tohoto druhu jinde ve světě.

V Polné působili tentokrát jako lektoři Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda, zúčastnili se opět především studenti HAMU v Praze, jmenovitě Alfred Habermann, Tetiana Tishchenko, Juraj Křemen a Viktor Darebný, kromě nich také polenský varhaník Jiří Vacek, Adam Suk z Pardubic a Ivana Michalovičová, absolventka HAMU v Praze. V daném termínu účastníci studovali opět především skladby barokních mistrů, tentokrát včetně skladeb J. S. Bacha. Veřejný koncert včetně pořízení profesionální nahrávky se pak uskutečnil až během konání 2. části kurzů v Polné v srpnu 2021.

Mekka varhaníků 2021 – Mělník, kostel sv. Petra a Pavla

Poslední z několika jednodenních akcí konaných už na jaře 2021 v rámci projektu kurzů Mekka varhaníků se uskutečnila na nástroji novodobém. Postavila jej firma Kánský-Brachtl v roce 2014 v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku. Jedná se o dvoumanuálové varhany s pedálem, s celkem pětadvaceti znějícími rejstříky. Daná dispozice varhan i jejich stylové zaměření umožnily věnovat se nejen hudbě J. S. Bacha, ale také repertoáru 19. a 20. století. Mekka v Mělníku byla organizována ve spolupráci s tamním Kulturním střediskem, díky čemuž mohli účastníci kurzu předvést nastudovaný repertoár ve dvou veřejných koncertech, které se následně konaly v termínech 13. a 20. června. Lektorem kurzu byl Jaroslav Tůma, zúčastnili se Alfred Habermann, Michaela Beránková, Tetiana Tishchenko, Ivana Michalovičová, Juraj Křemen a Viktor Darebný.

V termínech 21. a 22. června pokračovala Mekka varhaníků v Praze na Spořilově v kostele sv. Anežky české. Věnovali jsme se nástroji, který dokončila v roce 2020 firma Dlabal-Mettler. Po řadě zdařilých restaurátorských projektech se jedná o první zbrusu nový nástroj této firmy. Stylově jde o varhany technicky i zvukově zacílené na hudbu ranného německého romantizmu, a sice se sedmatřiceti znějícími rejstříky ve dvou manuálech a pedále. Nástroj je ale vhodný i pro interpretaci hudby soudobé a pro improvizaci, skvělému vyznění napomáhá i nečekaně dobrá akustika funkcionalisticky pojaté kostelní architektury. Účastníky byli Alfred Habermann, Tetiana Tishchenko, Ivana Michalovičová a Juraj Křemen z HAMU v Praze, dále Adam Suk ze ZUŠ v Pardubicích a jako host se zúčastnil i Pavel Čížek, varhaník farnosti Spořilov a zároveň iniciátor stavby varhan na Spořilově i jejich hlavní sponzor.

Mekka varhaníků 2021 – Horní Police, poutní kostel Navštívení Panny Marie

Obnova varhan v Horní Polici byla součástí revitalizace celého zdejšího poutního areálu. Zhostil se jí v roce 2020 Vladimír Šlajch, varhanář v Borovanech. Základní myšlenkou realizace díla byla rámcová idea, že každé varhany regionu, které lze v dané situaci projektovat, by měly vytvořit nejen nové možnosti pro samotné varhaníky a jejich posluchače, ale i rozšířit stylovou škálu varhan nacházejících se v širším okolí. Za základ prvotních úvah i dalších konkrétních rozhodnutí a postupů realizace posloužila dochovaná barokní skříň, archivní zprávy o původním varhanářovi i výšce ladění jeho varhan, stejně důležité byly i archiválie dovozující odpovídající dobový způsob ladící temperatury. Výsledkem je nástroj, který je laděn na a1 = 415 Hz, což je v archiváliích doloženo existencí galského ladění v Horní Polici, zároveň je použita za dřívějších časů běžná středotónová temperatura. Na druhé straně ale princip obnovy umožnil doplnit chybějící tóny ve velké oktávě manuálových i pedálové klávesnice, totiž Cis, Dis, Fis a Gis, a zároveň i v našich středoevropských poměrech běžně chybějící tóny manuálového rozsahu, totiž cis3 a d3. Také pedálová klaviatura má široký rozsah, nahoře až do d1. Proto je nástroj stylově vhodný pro severoněmeckou barokní varhanní literaturu a částečně i hudbu J. S. Bacha. Další varhany takových parametrů u nás jinde neexistují. Hornopolický nástroj nabízí ve dvou manuálech a pedále 17 znějících rejstříků.

Kurzy v Horní Polici se konaly od 16. do 19. července 2021. Lektory byli Pavel Svoboda a Jaroslav Tůma. Základem byla skupinová výuka, kdy jako obvykle účastníci sledovali práci lektora s jedním z nich nejen na kůru kostela, ale také dole v chrámové lodi – to kvůli vnímání akustických zvláštností prostoru, které mají vždy zásadní vliv na interpretaci hudebních děl. Čas byl ovšem věnován i individuální přípravě či individuálním konzultacím. Ubytování a stravování bylo zajištěno v nedaleké České Lípě. K dispozici byly i varhany v Horní Libchavě. Tam se také konal první ze dvou veřejných koncertů frekventantů kurzu, a to 17. 7. ve 19.00. Na programy byla díla barokní i romantická, jelikož v Horní Libchavě se jedná o varhany sice tradiční, s mechanickou trakturou, nicméně pocházející z doby hluboko až ve století devatenáctém.

V Horní Polici se konal druhý účastnický koncert, tentokrát i profesionálně natočený, a sice 18. 7. v 16.00. Předcházela mu mše sv., pro niž připravili účastníci kurzu nejen hudební dobrovod, ale i liturgicky vhodné skladby. Od 19.30 byla studiově natočena řada audiosnímků pro archivaci a pro výzkum interpretace. Mekky v Horní Polici se zúčastnili: Tetiana Tishchenko, Michaela Beránková a Lukáš Dvořák z HAMU v Praze, Filip Šťovíček ze ZUŠ Nový Bydžov, Daniel Knut Pernet a Ivana Michalovičová – absolventi HAMU, Adam Suk – ZUŠ Pardubice, Martin Droppa – ZUŠ Dvůr Králové a Gabriela Foltýnová – varhanice v Dobříši. V Horní Polici proběhly i společné semináře o varhanní interpretaci, historii hornopolických varhan i současné jejich podobě.

Mekka varhaníků 2021 – Polná II, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Druhé kurzy v Polné proběhly ve dnech 17. až 20. srpna 2021. Lektory byli Martin Hroch (JAMU v Brně) a Jaroslav Tůma (HAMU v Praze). Hostujícím lektorem byl prof. Stefan Baier, rektor Hochschule für katholische Kirchemusik und Musikpädagogik v Regensburku a profesor varhanní hry tamtéž. Dokonalé zázemí ubytovací i gastronomické jsme našli v městském pivovaře Polná. Navíc se v sále tohoto pivovaru mohla konat i výuka hry na cembalo, které se zúčastnili i přítomní varhaníci. Hlavní událost kurzů v Polné nastala ve čtvrtek 19. srpna, kdy účastníci nejprve rozezněli varhany v kostele, a to v rámci koncertu, během kterého provedli řadu děl zejména barokní hudební literatury. Poté se část publika přesunula do sálu pivovaru, kde zazněl druhý koncert, tentokrát cembalový. Na koncertech účinkovali: Adam Štefunko (student JAMU Brno), Martin Kordas (absolvent HAMU Praha), Tetiana Tishchenko (studentka HAMU v Praze), Lukáš Dvořák (student HAMU v Praze), Viktor Darebný (student HAMU v Praze), Michaela Beránková (studentka HAMU v Praze), na cembalo Martina Janková, Barbora Zonová a Kristýna Kikifördösová Kristýna z JAMU v Brně a varhaníci Martin Kordas a Tetiana Tishchenko.

Zvukový záznam obou koncertů pořídila studentka HAMU v Praze, obor zvukové tvorby, Iva Podzimková.

Mekka varhaníků 2021 – Svatá Hora v Příbrami

Průběžně od jara do podzimu 2021 probíhly v rámci Mekky varhaníků také individuální konzultace u varhan Vladimíra Šlajcha na Svaté Hoře. Dokončeny byly v roce 2018, jedná se o třímanuálový nástroj s pedálem se třiatřiceti znějícími rejstříky. Plně chromatický rozsah manuálů i pedálu (do f3 a do f1) umožňuje interpretac širokého spektra varhanní literatury. Frekventanti měli a budou i v příštích sezónách mít příležitost veřejného vystoupení v rámci každoročně konaných Varhanních půlhodinek, které se konají každou neděli od května do října vždy ve 14 hodin. Spolupráce s regenschorim svatohorské basiliky Pavlem Šmolíkem, který je zároveň pořadatelem Varhanních půlhodinek, umožňuje flexibilní přístup k nástroji, ať již individuální, či skupinový. Výhodou basiliky je i její celoroční temperování, takže provoz nástroje není časově omezen nepříznivými teplotami zimního a jarního období.

Nástin plánů Mekky varhaníků v roce 2022

Konkrétní lokality a termíny konání Mekky varhaníků v roce 2022 bude možné zveřejnit až v dubnu 2022. Vzhledem k tomu, že konání bude směřováno na období počínaje červnem 2022, měl by být takto stanovený termín zveřejnění zcela dostatečný. První představy počítají s varhanami v Ludgeřovicích, Hlučíně a Opavě, v dalších termínech opět rádi zavítáme do Polné, Horní Police a na Svatou Horu v Příbrami. Opět se těšíme na zahraniční lektory, na nové nástroje i na novou generaci účastníků.

Mistrovské kurzy s mezinárodní účastí – Mekka varhaníků Doubravník 2020

Závěrečná zpráva o konání kurzů

Kurzy Mekka varhaníků Doubravník se konaly v roce 2020 od 30. června do 3. července. Zúčastnilo se jich celkem sedm studentů z různých škol. Dva další přihlášení se nedostavili z důvodu karantény v souvislosti s rozšířením koronaviru. Intenzivní výuku na doubravnických varhanách, na cembale a na klavichordu zajišťovali tři lektoři. Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda z pražské HAMU, Martin Hroch z brněnské JAMU.

Základní náplní kurzů byla individuální práce se studenty, která spočívala ve studiu kompozic vhodných pro interpretaci na daných nástrojích. Důraz byl kladen nejen na přizpůsobení techniky hry vlastnostem Výmolových barokních varhan z roku 1770, které po skvělém restaurování v dílně Dalibora Michka ve Studýnkách u Jihlavy samy spolehlivě vedou adepta profesionálního zvládnutí varhanní hry k úspěšnému překonání všech nástrah, nicméně nejdůležitějším profitem, jaký mohli studenti z kurzů mít, byl jejich pokrok ve stylovém uchopení studované hudební literatury a přizpůsobení jednotlivých jejích atributů také výjimečným akustickým parametrům kostela Povýšení svatého Kříže.

Úspěšné zvládnutí náročných požadavků lektorů prokázali účastníci zejména veřejným vystoupením na koncertě konaném ve čtvrtek 2. 7. 2029 taktéž v kostele Povýšení svatého Kříže. V programu koncertu dominovala tentokrát hudba 17. a 18. století, byť v rámci individuálních hodin byla věnována pozornost i hudbě pozdější a varhanní improvizaci. Někteří účastníci se představili v rámci koncertu na varhanách, další na cembale, dva z nich se věnovali oběma nástrojům. Zvládnutí bezprostředních přechodů z jednoho nástroje na druhý patří k dovednostem, jaké potřebují zvláštní přípravu, což patří ke specifickým dovednostem pěstovaným na kurzech Mekka varhaníků už od doby jejich založení. Od začátku konání kurzů je také zvykem nahrávat koncertní vystoupení účastníků pro účely výzkumu varhanní interpretace prováděném na HAMU v Praze. Profesionálně jsou nahrávány i vybrané skladby způsobem studiových, kdy je možné provádět i střihové úpravy. Nahrávání zajistil Aleš Dvořák z HAMU v Praze.

V rámci letošního závěrečného koncertu vystoupili Alfred Habermann (HAMU v Praze – studující varhany a Pražská konzervatoř – studující cembalo), Filip Dvořák (HAMU v Praze – studující cembalo a obligátní varhany), Vendula Galdová a Barbora Zonová (JAMU v Brně – cembalo), Tetiana Tishchenko (Pražská konzervatoř – varhany) Adam Suk (ZUŠ Havlíčkova, Pardubice – varhany) a Juraj Křemen (HAMU v Praze). Převaha účastníků byla z České republiky, Tetiana Tischenko pochází z Ukrajiny a Juraj Křemen je ze Slovenska.

Kurzy v Doubravníku probíhají ve spolupráci s Městysem Doubravník a AMU v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Městyse Doubravník.

Doubravnik-2020 A3 Plakat

 

Od roku 2016 pořádá agentura Kateřiny Zahradníčkové Voor Kunst & Taal pod názvem Mekka varhaníků mistrovské kurzy s mezinárodní účastí, jejichž uměleckým garantem je profesor HAMU v Praze Jaroslav Tůma. Projekt je v roce 2018 podpořen granty, které poskytly: Ministerstvo kultury ČR, město Brno, Jihomoravský kraj, městys Doubravník, NADACE ŽIVOT UMĚLCE a další partneři. Asistentem kurzů je doktorand a vedoucí oddělení historicky poučené interpretace HAMU v Praze Pavel Svoboda. Jako lektoři se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Na HAMU v Praze probíhá pod vedením Jaroslava Tůmy v letech 2018 a 2019 výzkum varhanní interpretace, který je s kurzy Mekka varhaníků částečně provázán. Z toho důvodu jsou během kurzů pořizovány i zvukové nahrávky varhanní hudby.

Kurzy se konají za finanční podpory Nadace Život umělce a Jihomoravského kraje.

Kurzy Mekka varhaníků – Doubravník 2019

se konaly v Doubravníku od neděle 14. července do čtvrtka 18. července. Zahájeny byly společným koncertem lektorů, na jehož programu zazněla řada skladeb starých mistrů v podání prof. Stefana Baiera na varhanách z roku 1760 postavených barokním varhanářem brněnské varhanářské školy Janem Výmolou. Prof. Baier účinkoval jako interpret i jako pedagog v Doubravníku už vícekrát, je také pravidelným hostem v rámci programu Erasmus na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Jeho domovským místem je Katholische Hochschule für Kirchenmusik und Musikpedagogik v německém Regensburgu, kde je zároveň rektorem a profesorem varhanní hry. Spolu s Jaroslavem Tůmou, každoročním odborným garantem kurzů Mekka varhaníků, představili v rámci koncertu také společnou CD nahrávku, které vznikla v roce 2018 právě na doubravnických varhanách. Zahrnuje hudbu 17. a 18 století a varhanní improvizace na témata skladeb starých mistrů. Dalšími účinkujícími byli Martin Hroch, pedagog JAMU v Brně a Kristýna Kosíková, doktorandka AMU v Praze. Oba účinkovali na kopii francouzského cembala, Kristýna Kosíková také na kopii středověkého nástroje zvaného clavisimbalum. Koncertu se zúčastnila paní starostka městyse Doubravník ing. Barbora Šenkyříková a duchovní správce farnosti Doubravník.

Výuka na kurzech probíhala převážně individuálně, ovšem za účasti všech frekventantů, kteří právě nevyužívali možnosti intenzivního cvičení na všech dostupných nástrojích, kterými kromě dvou cembal a clavisimbalum byly ještě kladívkový klavír a klavichord. K výše jmenovaným lektorům se připojil ve stejné funkci i doktorand HAMU v Praze Pavel Svoboda, který je na HAMU zároveň vedoucím oddělení interpretace staré hudby. Jaroslav Tůma a Pavel Svoboda vyučovali hlavně varhanní hru, Kristýna Kosíková a Martin Hroch cembalovou hru, frekventanti využili i možnost seznámit se s dalšími nástroji, na klavichord vyučoval Jaroslav Tůma a na clavicimbalum Kristýna Kosíková. V rámci konání kurzů proběhla také řada dalších formálních i neformálních akcí a setkání, jejichž význam je podtržen tím, že se u kulatých stolů setkávají zástupci různých oborů a profesí. Za důležité považujeme na tomto místě zmínit např. dlouhou odbornou diskuzi, která se konala již v roce 2018 za přítomnosti varhanářů, organologů a varhaníků, a to s mezinárodní účastí. Konkrétním výsledkem tohoto doubravnického setkání bylo započetí vydavatelské aktivity v polském Opole, kde jeden z tehdejších hostů prof. Grzegorz Pozniak působí. Od roku 2018 tam vychází vícejazyčný sborník s tematikou věnující se stavbě varhan, hudební interpretaci apod. Podnět přišel z Doubravníku, tehdejší účastníci panelové diskuze se stali přispěvateli a autory odborných článků, v současné době se chystá už třetí ročník recenzovaného časopisu, který má ambici stát se nejvýznamnějším periodikem tohoto zaměření ve střední Evropě.

Vyvrcholením letošních kurzů Mekka varhaníků v Doubavníku byl závěrečný koncert účastníků v kostele Povýšení svatého Kříže ve středu 17. července 2019 v 18.00. Tentokrát se jednalo o téměř dvouhodinový program, který ale přes značnu délku vydržely všichni návštěvníci bez jakéhokoli pocitu nadměrnosti délky, jelikož se jednalo o pragram stylově velmi rozmanitý a kvalitně připravený. U cembala, klavichord a samozřejmě především Výmolových varhan se vystřídalo deset vynikajících interpretů. Byl pořízen profesionální zvukový záznam i videoreportáž. Obojí bude sloužit další propagaci budoucích kurzů a dále i jako dokumentace vysoké úrovně interpretačního umění u nás, částečně i jako materiál využitelný k výzkumu interpretace, který pod vedením prof. Jaroslava Tůmy probíhá už řadu let na HAMU v Praze.

Harmonogram kurzů a výzkumu varhanní interpretace v roce 2018

Náhradou za neuskutečněné kurzy v Chyškách, které byly zrušeny kvůli zpoždění dokončení nových varhan G. Pradelly, se budou v roce 2018 dále konat tyto kurzy:

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI – Mekka varhaníků 2018     další info   PŘIHLÁSIT SE
4. až 8. 12. 2018 (basilika je temperována na snesitelnou teplotu i za mrazivého počasí)

Nástroj: Varhany Vladimíra Šlajcha 2018 – dispozice varhan   uspořádání rejstříků

Program:
Úterý 4. prosince – sraz účastníků dle jejich časových možností – během dne možnost seznámit se s nástrojem, od 18.00 první skupinová lekce, poté individuální příprava.
Středa 5. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 druhá skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Čtvrtek 6. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 třetí skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Pátek 7. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. V 18.30 koncert účastníků kurzů. Poté natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace. Odjezd účastníků, event. možnost noclehu do soboty.
Sobota 8. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice.

Pro účastníky kurzů bude k dispozici také varhanní positiv, cvičné varhany ve zkušebně sboru, cembalo a klavichord, to vše dle aktuálních možností daných běžným provozem.

Povinné skladby pro nahrávání:

J. S. Bach:
1/ Ich ruf zu dir… BWV 639
2/ Preludium a fuga G dur nebo Preludium a fuga B dur z Osmi malých preludií a fug

Jakožto volitelnou skladbu pro nahrávání lze zvolit téměř cokoli. Nevýhodná je francouzská romantika. Soudobá hudba je možná, ale s ohledem na nerovnoměrnou temperaturu (Valotti) a na mechanickou registraturu.

Ohlédnutí za kurzy Mekka varhaníků uskutečněnými v roce 2018:

CHYŠKY – Mekka varhaníků 2018
1.7. až 6.7.

Kurzy v Chyškách, na které se přihlásilo celkem 14 aktivních účastníků, z toho pět ze zahraničí, musely být na poslední chvíli zrušeny, protože v den původně plánované kolaudace nových varhan dne 29. června v pátek bylo zjištěno, že pan G. Pradella nestihl varhany dokončit. Kolaudace varhan byla proto prozatím odložena. Termín dokončení varhan je nadále nejistý.

Žehnání varhan se přesto dne 1. července při dopolední mši svaté konalo, odpolední inaugurační koncert ale proběhl pouze ve formě jakési „ochutnávky”, kdy v provedení Jaroslava Tůmy zazněly ukázky varhanní hudby za využití pěti prozatím hrajících rejstříků.

BRNO, JEZUITSKÝ KOSTEL – Mekka varhaníků 2018
9.7. až 12.7.

Kurzů na varhanách švýcarské firmy Mathis postavených v roce 2014 v Jezuitském kostele v Brně se zúčastnilo 7 aktivních varhaníků, z toho dva zavítali ze Slovenska. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány dvě části ze Sonáty F. Mendelssohna-Bartholdyho č. 5, D dur, op. 65/5 (I. Andante II. Andante con moto)
V úterý 10. 7. v 19.00 se konal koncert účastníků kurzů – program
Ve čtvrtek 12. 7. v 19.00 se konal koncert Pavla Svobody – program

DOUBRAVNÍK – Mekka varhaníků 2018
12.8. až 16.8.

Kurzů na barokních varhanách Jana Výmoly z roku 1760 v kostele Povýšení svatého Kříže se zúčastnilo 6 aktivních varhaníků, z toho jeden zavítal z Polska.
Součástí programu kurzů byla i hra na cembalo, pianoforte a klavichord.
Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány tři části ze skladby J. Pachelbela: Aria tertia ze sbírky Hexachordum Apollinis.
Do Doubravníku též zavítali zahraniční hosté: Prof. Stefan Baier (Regensburg) a Prof. Grzegorz Pozniak (Opole)
V neděli 12. 8. v 18.00 se konal improvizační koncert Jaroslava Tůmy (varhany, cembalo) a Jana Rokyty (cimbál, zobcové flétny)
Ve středu 15. 8. v 18.00 se konal koncert účastníků kurzů – program

ZLATÁ KORUNA – Mekka varhaníků 2018
30. 8. až 1. 9.

Kurzů na barokních varhanách Abrahama Starcka z roku 1699 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně se zúčastnilo pět aktivních varhaníků. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byla vícekrát nahrána skladba Josefa Segera: Fuga C dur ze sbírky Osmi toccat a fug.
Ve čtvrtek 30. 8. byly kurzy zahájeny koncertem Jaroslava Tůmy, který se konal v rámci Hudebních slavností Emy Destinnové – program

Magnificat

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Meine Seele erhebet den Herren BWV 648; Fuga sopra il Magnificat BWV 733
Dietrich Buxtehude (1637–1707)
Praeludium in C BuxWV 137 (Praeludium, Fuga, Ciaccona); Praeludium in G BuxWV 147; Toccata in F BuxWV 157; Ciaccona in e BuxWV 160; Passacaglia in d BuxWV 161; Magnificat primi toni BuxWV 203
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Ariadne musica (výběr)
Praeludium No 1 C Dur – Fugue No 1 C Dur; Praeludium No 3 d moll – Fugue No 3 d moll, dorian; Praeludium No 4 D Dur – Fugue No 4 D Dur; Praeludium No 7 e moll – Fugue No 7 e moll; Praeludium No 10 F Dur – Fugue No 10 F Dur; Praeludium No 13 G Dur – Fugue No 13 G Dur; Praeludium No 17 B Dur – Fugue No 17 B Dur
Johann Erasmus Kindermann (1616–1655): Magnificat octavi toni
Nicolas Lebègue (1631–1702): Magnificat du 4e ton
Johann Pachelbel (1653–1706): Magnificat quinti toni – Fugy na Magnificat (výběr)
Hieronymus Praetorius (1560–1629): Magnificat secundi toni
Heinrich Scheidemann (1595?–1663): Magnificat sexti toni
Samuel Scheidt (1587–1654): Magnificat tertii toni
Jean Titelouze (1563?–1633): Magnificat septimi toni (1626)
Jaroslav Tůma (1956): Improvizace ke zvonům v Horní Polici na Michel Corrette (1707–1795): Carillon

Spoluúčinkuje Schola Cantorum Pilsensis (Petr Blažek, Jaroslav Grim, Jan Hamza, Jaroslav Ludvík, Kamil C. Suchánek, Václav Švejda)
umělecký vedoucí a sólový zpěv – Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10255     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Zpívání u jesliček

Varhanní předehra – Úvodní slovo – Nesem vám noviny – Slyšte, slyšte, pastuškové – Splnilo se Písmo svaté – Jak jsi krásné, neviňátko – Pojďte všichni k jesličkám – Chtíc, aby spal – Kriste, světa Spasiteli – Vítej, vítej, božské Dítě – Poslouchejte, křesťané – Půjdem spolu do Betléma – V půlnoční hodinu – Veselé vánoční hody – Tichá noc – Hvězda svítí nad Betlémem – Jdou zástupy věrných – Závěrečné slovo – Narodil se Kristus Pán

Varhanní doprovod: Jaroslav Tůma a Pavel Šmolík

Arta Music 2020, F10249     

Nahráno živě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami 25. prosince 2019, 26. prosince 2019, 29. prosince 2019 a 1. ledna 2020 za doprovodu svatohorských varhan postavených Vladimírem Šlajchem a požehnaných 25. listopadu 2018.

H.I.F. Biber: Růžencové sonáty

Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644–1704):  Rosenkranz-Sonaten

Nr. 1 Zvěstování Panně Marii
Nr. 2 Navštívení Panny Marie
Nr. 3 Narození Páně
Nr. 4 Uvedení Páně do chrámu (Obětování Páně)
Nr. 5 Nalezení Páně v chrámě (Dvanáctiletý Ježíš v chrámě)
Nr. 6 Ježíš v zahradě Getsemanské
Nr. 7 Ježíšovo bičování
Nr. 8 Ježíšovo trním korunování
Nr. 9 Ježíš nese svůj kříž
Nr. 10 Ježíšovo ukřižování
Nr. 11 Ježíšovo zmrtvýchvstání
Nr. 12 Nanebevstoupení Páně
Nr. 13 Seslání Ducha Svatého
Nr. 14 Nanebevzetí Panny Marie
Nr. 15 Korunování Panny Marie
Passagalia Anděl strážný

Lucie Sedláková Hůlová – housle
Jaroslav Tůma – varhany

Arta Music 2020, F10256     *2CD     

Varhany v severočeské Horní Polici, které zde do kostela Navštívení Panny Marie v roce 1712 postavil Tobias Fleck, obnovil borovanský varhanář Vladimír Šlajch v letech 2018–2019.

Kašperské Hory 1733

Georg Friedrich Händel (1685–1758)  Fantazie C dur HWV 490
P. Anton Estendorfer (1670–1711)  Aria in B (s variacemi)
Thomas Arne (1710–1778)  Sonáta č. 5 B dur
Jan Vojtěch Maxant (1755–1838)  Menuet B dur
P. Anton Estendorfer  Ciaccona del Primo Tuono
Jan Vojtěch Maxant  Andante D dur
Thomas Arne  Sonáta č. 4 d moll
Georg Friedrich Händel  Capriccio F dur
Carlo Monza (1735–1801)  Suita C dur
Josef Mysliveček (1737–1781)  Sonáta č. 2 G dur
Anonymus (18. stol.)  La Folia (variace)
P. Anton Estendorfer  Galliarda in G (variace)

Arta Music 2020, F10247     

varhany v kostele sv. Mikuláše (Kašperské Hory)
zhotovil Johann Franz Kannhäuser (1733), restauroval Marek Vorlíček (2019)