Kurzy

Od roku 2016 pořádá agentura Kateřiny Zahradníčkové Voor Kunst & Taal pod názvem Mekka varhaníků mistrovské kurzy s mezinárodní účastí, jejichž uměleckým garantem je profesor HAMU v Praze Jaroslav Tůma. Projekt je v roce 2018 podpořen granty, které poskytly: Ministerstvo kultury ČR, město Brno, Jihomoravský kraj, městys Doubravník, NADACE ŽIVOT UMĚLCE a další partneři. Asistentem kurzů je doktorand a vedoucí oddělení historicky poučené interpretace HAMU v Praze Pavel Svoboda. Jako lektoři se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Na HAMU v Praze probíhá pod vedením Jaroslava Tůmy v letech 2018 a 2019 výzkum varhanní interpretace, který je s kurzy Mekka varhaníků částečně provázán. Z toho důvodu jsou během kurzů pořizovány i zvukové nahrávky varhanní hudby.

Harmonogram kurzů a výzkumu varhanní interpretace v roce 2018

Náhradou za neuskutečněné kurzy v Chyškách, které byly zrušeny kvůli zpoždění dokončení nových varhan G. Pradelly, se budou v roce 2018 dále konat tyto kurzy:

SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI – Mekka varhaníků 2018     další info   PŘIHLÁSIT SE
4. až 8. 12. 2018 (basilika je temperována na snesitelnou teplotu i za mrazivého počasí)

Nástroj: Varhany Vladimíra Šlajcha 2018 – dispozice varhan   uspořádání rejstříků

Program:
Úterý 4. prosince – sraz účastníků dle jejich časových možností – během dne možnost seznámit se s nástrojem, od 18.00 první skupinová lekce, poté individuální příprava.
Středa 5. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 druhá skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Čtvrtek 6. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. Od 18.00 třetí skupinová lekce, od 20.00 natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace.
Pátek 7. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice. V 18.30 koncert účastníků kurzů. Poté natáčení povinných a volitelných skladeb pro výzkum varhanní interpretace. Odjezd účastníků, event. možnost noclehu do soboty.
Sobota 8. prosince – během dne možnost cvičení s ohledem na liturgický provoz v basilice.

Pro účastníky kurzů bude k dispozici také varhanní positiv, cvičné varhany ve zkušebně sboru, cembalo a klavichord, to vše dle aktuálních možností daných běžným provozem.

Povinné skladby pro nahrávání:

J. S. Bach:
1/ Ich ruf zu dir… BWV 639
2/ Preludium a fuga G dur nebo Preludium a fuga B dur z Osmi malých preludií a fug

Jakožto volitelnou skladbu pro nahrávání lze zvolit téměř cokoli. Nevýhodná je francouzská romantika. Soudobá hudba je možná, ale s ohledem na nerovnoměrnou temperaturu (Valotti) a na mechanickou registraturu.

Ohlédnutí za kurzy Mekka varhaníků uskutečněnými v roce 2018:

CHYŠKY – Mekka varhaníků 2018
1.7. až 6.7.

Kurzy v Chyškách, na které se přihlásilo celkem 14 aktivních účastníků, z toho pět ze zahraničí, musely být na poslední chvíli zrušeny, protože v den původně plánované kolaudace nových varhan dne 29. června v pátek bylo zjištěno, že pan G. Pradella nestihl varhany dokončit. Kolaudace varhan byla proto prozatím odložena. Termín dokončení varhan je nadále nejistý.

Žehnání varhan se přesto dne 1. července při dopolední mši svaté konalo, odpolední inaugurační koncert ale proběhl pouze ve formě jakési „ochutnávky“, kdy v provedení Jaroslava Tůmy zazněly ukázky varhanní hudby za využití pěti prozatím hrajících rejstříků.

BRNO, JEZUITSKÝ KOSTEL – Mekka varhaníků 2018
9.7. až 12.7.

Kurzů na varhanách švýcarské firmy Mathis postavených v roce 2014 v Jezuitském kostele v Brně se zúčastnilo 7 aktivních varhaníků, z toho dva zavítali ze Slovenska. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány dvě části ze Sonáty F. Mendelssohna-Bartholdyho č. 5, D dur, op. 65/5 (I. Andante II. Andante con moto)
V úterý 10. 7. v 19.00 se konal koncert účastníků kurzů – program
Ve čtvrtek 12. 7. v 19.00 se konal koncert Pavla Svobody – program

DOUBRAVNÍK – Mekka varhaníků 2018
12.8. až 16.8.

Kurzů na barokních varhanách Jana Výmoly z roku 1760 v kostele Povýšení svatého Kříže se zúčastnilo 6 aktivních varhaníků, z toho jeden zavítal z Polska.
Součástí programu kurzů byla i hra na cembalo, pianoforte a klavichord.
Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byly vícekrát nahrány tři části ze skladby J. Pachelbela: Aria tertia ze sbírky Hexachordum Apollinis.
Do Doubravníku též zavítali zahraniční hosté: Prof. Stefan Baier (Regensburg) a Prof. Grzegorz Pozniak (Opole)
V neděli 12. 8. v 18.00 se konal improvizační koncert Jaroslava Tůmy (varhany, cembalo) a Jana Rokyty (cimbál, zobcové flétny)
Ve středu 15. 8. v 18.00 se konal koncert účastníků kurzů – program

ZLATÁ KORUNA – Mekka varhaníků 2018
30. 8. až 1. 9.

Kurzů na barokních varhanách Abrahama Starcka z roku 1699 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně se zúčastnilo pět aktivních varhaníků. Pro potřeby výzkumu varhanní interpretace byla vícekrát nahrána skladba Josefa Segera: Fuga C dur ze sbírky Osmi toccat a fug.
Ve čtvrtek 30. 8. byly kurzy zahájeny koncertem Jaroslava Tůmy, který se konal v rámci Hudebních slavností Emy Destinnové – program