Kurzy

Od roku 2016 pořádá agentura Kateřiny Zahradníčkové Voor Kunst & Taal pod názvem Mekka varhaníků mistrovské kurzy s mezinárodní účastí, jejichž uměleckým garantem je profesor HAMU v Praze Jaroslav Tůma. Projekt je v roce 2018 podpořen granty, které poskytly: Ministerstvo kultury ČR, město Brno, Jihomoravský kraj, městys Doubravník, NADACE ŽIVOT UMĚLCE a další partneři. Asistentem kurzů je doktorand a vedoucí oddělení historicky poučené interpretace HAMU v Praze Pavel Svoboda. Jako lektoři se zúčastní i hosté ze zahraničí.

Na HAMU v Praze probíhá pod vedením Jaroslava Tůmy v letech 2018 a 2019 výzkum varhanní interpretace, který je s kurzy Mekka varhaníků částečně provázán. Z toho důvodu jsou během kurzů pořizovány i zvukové nahrávky varhanní hudby.

Harmonogram kurzů a výzkumu varhanní interpretace v roce 2018

CHYŠKY – Mekka varhaníků 2018     další info   PŘIHLÁSIT SE

Povinné skladby k nahrávání (pokud je nebude mít někdo v repertoáru, nevadí, ale v tom případě nebude přiznáno stipendium za nahrávání):
1/ J. S. Bach: Ich ruf zu dir… BWV 639
2/ J. S. Bach / A. Marcello: Koncert d moll BWV 974 – 1. věta

neděle 1. 7. zahájení, odpoledne inaugurační koncert – Jaroslav Tůma
pondělí 2. 7. nahrávání povinných skladeb za účelem výzkumu interpretace
úterý 3. 7. kurzy
středa 4. 7. kurzy, večer koncert účastníků kurzů
čtvrtek 5. 7. nahrávání volitelných skladeb za účelem výzkumu interpretace
pátek 6. 7. odjezd

BRNO, JEZUITSKÝ KOSTEL – Mekka varhaníků 2018     další info  PŘIHLÁSIT SE

Povinná skladba k nahrávání (pokud ji nebude mít někdo v repertoáru, nevadí, ale v tom případě nebude přiznáno stipendium za nahrávání):
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta D dur op. 65/5 I. Andante II. Andante con moto

pondělí 9. 7. kurzy
úterý 10. 7. kurzy, koncert účastníků kurzů v 19.00
středa 11. 7. nahrávání povinné i volitelné skladby
čtvrtek 12. 7. večer koncert Pavel Svoboda v 19.00

DOUBRAVNÍK – Mekka varhaníků 2018     další info  PŘIHLÁSIT SE
Součástí programu kurzů je i hra na cembalo a klavichord.

Povinná skladba k nahrávání (pokud ji nebude mít někdo v repertoáru, nevadí, ale v tom případě nebude přiznáno stipendium za nahrávání):
J. Pachelbel: Aria tertia ze sbírky Hexachordum Apollinis (výběr: Aria, 1. variace, poslední variace)

Zahraniční hosté: Prof. Stefan Baier (Regensburg), Prof. Grzegorz Pozniak (Opole)
neděle 12. 8. zahájení, v 18.00 improvizační koncert – Jaroslav Tůma, Stefan Baier, Liselotte Rokyta (Panovy flétny), Jan Rokyta (cimbál, zobcové flétny)
pondělí 13. 8. nahrávání povinné skladby pro výzkum, odpoledne kurzy
úterý 14. 8. kurzy
středa 15. 8. kurzy, koncert účastníků kurzů
čtvrtek 16. 8. nahrávání volitelných skladeb, odjezd

ZLATÁ KORUNA – Mekka varhaníků 2018     další info  PŘIHLÁSIT SE

Povinná skladba k nahrávání (pokud ji nebude mít někdo v repertoáru, nevadí, ale v tom případě nebude přiznáno stipendium za nahrávání):
J. Seger: Fuga C dur ze sbírky Osm toccat a fug (Artthon)

čtvrtek 30. 8. zahájení, koncert J. Tůma (v rámci Slavností Emy Destinnové)
pátek 31. 8. kurzy, nahrávání povinné a volitelných skladeb pro výzkum
sobota 1. 9. kurzy, odjezd